Farmar Marcin Kędzia

Działamy od 2012 roku

Rozdział I - Polityka prywatności

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO jest Farmar Marcin Kędzia, ul. Altanowa 10 86-005 Przyłeki, (dalej zwany: ,,Administrator”), tel.: +48 668 821 313, e-mail: marcin@farmar.com.pl
 2. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże niepodanie danych kwalifikowanych jako niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, uniemożliwia zawarcie i realizację umowy, a co za tym idzie wykonania pożądanej usługi.
 3. Administrator pozyskuje i przetwarza następujące dane osobowe:
 • imię i nazwisko
 • adres korespondencyjny
 • numer telefonu
 • adres poczty elektronicznej
 • nazwa firmy – (jeśli dotyczy)
 • numer NIP – (jeśli dotyczy)
 • adres prowadzenia działalności gospodarczej – (jeśli dotyczy)
 1. Dane osobowe zostały pozyskane z formularza kontaktowego, podczas rozmów, kontaktów telefonicznych, korespondencji e-mail, podczas spotkań i będą przetwarzane w celu:
 • realizacji usług, w tym dla wykonania zawartej umowy i sprzedaży produktów,
 • bieżącego kontaktu wynikającego z zawartej umowy lub z podjętych działań zmierzających do jej zawarcia,
 • umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym obsługi zgłoszeń,
 • bieżącego kontaktu wynikającego z zawartej umowy lub z podjętych działań zmierzających do jej zawarcia,
 • marketingu bezpośredniego i promocji produktów i usług własnych,
 • udzielania odpowiedzi na przesłane pytania, prowadzenie korespondencji,
 • wypełnienia prawnie ciążących obowiązków na Administratorze danych w związku z koniecznością przechowywania dowodów księgowych,
 • obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z Kodeksem Cywilnym.

 Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 RODO

 1. Administrator przetwarza dane zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane są zbierane jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie, w stosunku do celów w jakich są przetwarzane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu realizacji usług.
 1. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub do organizacji międzynarodowych.
 1. Odbiorcami Państwa danych osobowych są:
 • osoby upoważnione przez Administratora – pracownicy oraz współpracownicy,
 • podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów,
 • podmioty uprawnione do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 1. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów i użytkowników przed nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych osobowych żadnym nieuprawnionym odbiorcom.
 1. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania oraz umowy i nie dłużej niż przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. W związku z marketingiem produktów i usług oferowanych przez Administratora, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.
 1. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do:
 • dostępu do treści przetwarzanych danych (art. 15 RODO),
 • sprostowania przetwarzanych danych (art. 16 RODO),
 • usunięcia przetwarzanych danych (art. 17 RODO),
 • ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 • przenoszenia przetwarzanych danych (art. 20 RODO),
 • sprzeciwu przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 • wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora do PUODO (art. 77 RODO).
 1. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże niepodanie danych kwalifikowanych jako niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, uniemożliwia zawarcie i realizację umowy, a co za tym idzie wykonania pożądanej usługi.

Rozdział II - Polityka cookies

 1. Dla wygody Użytkowników Serwis używa plików cookies m.in. w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników oraz w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, do urządzenia internauty.
 2. W ramach Serwisu stosowane są dwa typy plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).
 • Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 1. W Serwisie wykorzystujemy następujące rodzaje plików Cookies:
 • „niezbędne” – umożliwiają korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. wykorzystywane przy obsłudze autoryzacji użytkowników;
 • “zabezpieczające” – służą do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie korzystania z usług Serwisu;
 • „wydajnościowe” – umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu
 • „funkcjonalne” – umożliwiają zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Serwisu itp.;
 • „reklamowe” – umożliwiają dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.
 • “integracyjne” – związane są z wykorzystywanymi w Serwisie usługami firm trzecich, np. Google Analytics.
 1. Serwisy obce, których materiały przedstawiamy, mogą także używać cookies, które umożliwiają logowanie się, oraz służą dostarczaniu reklam odpowiadających upodobaniom i zachowaniu użytkownika.
 2. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Brak zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies.